Tutoring and Grading, Fall 2014

Math Tutors (Thompson 390)

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
11:00 am Matt Moreno Imanuel Chen   Matt Moreno    Karen  Valle (S)   Pete Bergene (S)
NOON   Chris Spalding   Imanuel Chen   Spencer DeChenne    Emma Franz   Spencer DeChenne 
1:00 pm   Chris Spalding  Emma Franz   Chris Spalding    
2:00 pm   Spencer Dechenne      Pete Bergene (S)   Spencer DeChenne   
3:00 pm     Duncan Bennett     Duncan Bennett     Anna Dovzhik   
4:00 pm   Karen Valle (S)   Duncan Bennett    Karen Valle (S)   Anna Dovzhik  

(S) = Tutor for Calc & Stats (Math 160)

CS Tutors (Thompson 409)

Time Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
7:00 pm Eric Lund
Jon Sims
Zeke Rosenberg
Aidan McDonald
Andrew Graham
Casey McGuire
Todd Detweiler
Nate Olderman
Zeke Rosenberg
Chris Spalding
8:00 pm Eric Lund
Jon Sims
Zeke Rosenberg
Aidan McDonald
Andrew Graham
Casey McGuire
Todd Detweiler
Nate Olderman
Zeke Rosenberg
Chris Spalding