Sinuous Snaketail

Sinuous Snaketail

Ophiogomphus occidentis
female, Yakima River, 9 mi N Benton City, Benton Co., WA; 6 Aug 1997

 

Sinuous Snaketail

Ophiogomphus occidentis
female, Yakima River, 9 mi N Benton City, Benton Co., WA; 6 Aug 1997